Algemene leden vergadering

Twee keer per jaar is er de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.)

Op de vergadering in het voorjaar worden ideeën besproken, een overzicht van uitgaven en inkomsten van het vorige jaar wordt gepresenteerd, de kascommissie doet verslag van haar werk.
Op de vergadering in het najaar wordt hoofdzakelijk de begroting voor het komende kalenderjaar besproken, zodat er voortvarend in januari aan de slag kan worden gegaan.

De balans staat niet op de site.
Deze is wel ter inzage op de A.L.V.

2021
A.L.V. 20 november 2021:
20211120 Agenda ALV
20210626 notulen ALV 26 juni
20211114 Begroting 2022 concept
20211114 Toelichting concept begroting 2022

A.L.V. 26 juni 2021:
202106 Uitnodiging voor de A.L.V.
2020-12-31 Overzicht uitgaven en inkomsten 2020
2021-03-17 Verslag Kascommissie 2020
2021-05-07 Toelichting financiële verantwoording 2020 definitief
Bestuursverslag VAG 2020
20210626 notulen ALV 26 juni

2020
datum A.L.V.: 21 november 2020
20201121 Agenda ALV
2020-Begroting-2021-definitief
2020-Toelichting-begroting-2021-definitief
20201121 notulen ALV

datum A.L.V.: i.v.m. corona verplaatst naar: zaterdag 27 juni 10.30 uur
2020 Agenda uitnodiging toelichting ALV 2
20190406-notulen-ALV
2019 def bestuursverslag
2020-03-14 Overzicht uitgaven en inkomsten 2019, definitief
2020-03-14 Toelichting financiële verantwoording 2019, definitief
2020-03-14 Kascommissie, verslag over 2019
2020-06-27 Begroting 2020
2020-06-27 Toelichting begroting 2020,
2019 Reiskosten
200315 Stallingsvoorwaarden binnen 0.5
200315 Stallingsvoorwaarden buiten 0.4
voordracht bestuursleden
2020 notulen ALV dd 27 juni

2019
datum A.L.V.:zaterdag 6 april om 12.00 uur
20190406 ALV Agenda
2018 def bestuursverslag
2019 reiskostenvergoeding het Ei
20180407 def NotulenALV
2018 verslag kascommissie 23.03.2019
2019-03-25 Begroting 2019
2019-03-25 Concept begroting 2019,toelichting
2019-03-25 Overzicht uitgaven en inkomsten 2018, definitief
2019-03-25 Toelichting financiële verantwoording 2018, definitief
20190406 notulen ALV (1)

2018
datum A.L.V.: zaterdag 7 april om 11.00 uur
2018 Agenda ALV
20170401 NotulenALV
2017 Bestuursverslag
2017 Verlies & Winst
2018 Toelichting financiële verantwoording 2017
2018 Verslag kascommissie
2018 Begroting 2018, vastgesteld
2018 Toelichting begroting 2018
20180407 def NotulenALV

datum A.L.V.: zaterdag 1 april om 11.00 uur
2017 Agenda ALV
2016 Bestuursverslag
2016 Verlies & Winst
2017Toelichting financiële verantwoording 2016
2016 kas controle Ei
2017 kandidaten bestuursfunctie
2017 Begroting vastgesteld
2017 Toelichting concept begroting 2017
20170401 NotulenALV

2016

datum A.L.V.:zaterdag 9 april om 11.00 uur
2016 Agenda ALV
2015 Besuursverslag
Verklaring kascommissie
20160409 Notulen ALV

2015
datum A.L.V.: zaterdag 11 april om 16.00 uur
EIJAARVERSLAG 2014
20150411 AGENDA ALV
Notulen ALV 11 april 2015

2014
datum A.L.V.: zaterdag 12 april om 16.00 uur
EIA3tje
agenda ALV 12 april 2014
Jaarverslag 2013 VAG ’t Eendeei
Notulen ALV 12 april 2014

datum extra A.L.V.: zaterdag 15 februari
20140215 Extra ALV
Notulen ALV 15 februari 2014
Notulen ALV 15 februari 2014 aanhangsel

2013
datum A.L.V.: zaterdag 27 april om 16.00 uur
2013 agenda ALV 27 april
De extra A.L.V. i.v.m. de huisvesting is op zaterdag 6 juli om 16.00 uur
2013 ALV 6 juli 2013
Besproken is het volgende document:
Extra ALV Het Eendeei 6 juli 2013

Verslagen A.L.V.:

Verslag Algemene Leden Vergadering 12 mei 2012
Verslag Algemene Leden Vergadering 27 april 2013
Notulen extra ALV 6 juni 2013 site