Lid worden

Je wordt lid van ’t Eendeëi door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden!

Contributie 2024
De hoogte van de contributie voor het jaar 2024 bedraagt € 50,-. (De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.)  Na inschrijving krijg je de lidmaatschapskaart en een informatiepakket thuisgestuurd.
(Let op, let op!: Iedereen die betaalt d.m.v. automatische incasso krijgt een korting van € 10. Nieuwe leden kunnen uitsluitend lid worden door akkoord te gaan met automatische incasso.)

De contributie voor gezinsleden bedraagt een percentage van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te weten: a. 50 % voor huisgenoten van een lid die samen met dat lid van één Citroën A-type gebruik maken; b. 80 % voor huisgenoten van een lid die over een eigen Citroën A-type beschikken.

Wie lid wordt na 1 juli van een bepaald jaar betaalt voor het lopende verenigingsjaar € 20.  Na inschrijving krijg je de lidmaatschapskaart en een informatiepakket thuisgestuurd.

Om lid te worden dien je in het bezit te zijn van een Citroën A-type. Wanneer je nog geen Citroën A-type hebt word je vooralsnog donateur. Ben je eigenaar geworden van een A-type dan zet je het donateurschap om in een lidmaatschap.
Klik voor: donateurschap

Automatische Incasso
Voor nieuwe leden wordt de contributie uitsluitend geïnd d.m.v. automatische incasso.
In januari wordt deze afgeschreven van de opgegeven rekening.
Door je aan te melden als lid verleen je tot wederopzegging aan Vereniging de Alternatieve Garage ’t Eendeëi toestemming om van je rekening een bedrag af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie.

E-mail
Als je lid/donateur wordt van de vereniging meld je dan direct aan voor de digitale nieuwsbrief. Klik op de MailChimp-button!

Vul onderstaand formulier in om lid te worden van ’t Eendeëi!!

  Achternaam

  Voornaam

  m/v
  manvrouw

  Geboortedatum

  Straatnaam en huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  E-mail

  Bankrekeningnummer/IBAN

  Met het invullen en verzenden van dit formulier geef je goedkeuring tot het per automatische incasso afschrijven van de contributie van je rekening.

  Datum aanmelding

  Noteer je Citroën gegevens (Type, bouwjaar en kenteken)

  Eventuele aanvullende informatie

  Vul deze code in: captcha