Project

Het bestuur van ’t Eendeëi wil natuurlijk graag Eenden en Dyanes op de weg houden! Soms komen wij in contact met mensen die van hun Eend/Dyane, vaak door omstandigheden, afscheid moeten nemen. Zij willen niet dat hun auto wordt gesloopt of voor veel te veel geld in de handel komt (terecht natuurlijk!).
“’t Ei” bemiddelt/assisteert om deze auto’s een nieuw leven te gunnen!
Wij noemen dergelijke auto’s een Project.

Project 4 (januari 2024)
’t Ei heeft weer een project!
Inmiddels op ’t Ei aanwezig een projecteend.
Deze eend is sinds 2008 geschorst en heeft sindsdien altijd buiten gestaan en is niet meer van zijn plaats geweest.
De eend is redelijk compleet, als je motorkap bijvoorbeeld open doet, lijkt alles aanwezig. Op het oog zijn de drempels en de A,B,C stijlen nog op orde. Voorruitframe, kofferbak, achterzijde en chassis moeten vervangen worden, motor moet uit elkaar en natuurlijk al het andere wat je tegenkomt bij grondige restauratie. Hi,hi. Ook de banden hebben weer lucht nodig.
Idee:
Wellicht zijn er een aantal leden die het leuk, gezellig en leerzaam vinden om met deze eend aan de slag te gaan. Je leert van en met elkaar de fijne kneepjes van het restaureren. De onderdelen die nodig zijn worden door ’t Ei aangeschaft. Wanneer het project klaar is na 1 of 2 jaar, wie zal het zeggen, is het doel van het bestuur de auto van de hand te doen tegen min of meer de kostprijs en zo een Ei-lid blij te maken. Dit moet t.z.t. nader worden afgesproken.
Wie belangstelling heeft om deel te nemen aan het project laat dit uiterlijk 31 januari weten via: bestuur@eendeei.nl
Met de geïnteresseerden kunnen dan nadere afspraken worden gemaakt over coördinatie, klusrooster enz. enz.

Project 3 (najaar 2017)

Willem Kervers heeft deze eend gekocht.

Inleiding
’t Ei beschikt weer over een projecteend.
Deze onfortuinlijke eend heeft een schuiver gemaakt en is op haar zij tegen een lichtmast tot stilstand gekomen. De verwoeste koets is van het chassis gelicht en het blijkt dat de koets de klap heeft opgevangen.
Na meting is geconstateerd dat het gegalvaniseerde chassis in orde is. Ook het rollend gedeelte is in orde. Een stuurstang is licht verbogen.
Bouwjaar/kenteken van de eend is 1974 en dus milieuzoneproof.

Wat je koopt:
– De complete eend zoals zij bij ’t Ei is binnengekomen.
– Onderdelen van de koets zitten inmiddels in dozen.
– Uiteraard de motor (2cv6) en versnellingsbak. Deze zijn van het chassis afgehaald.
Wat je erbij krijgt:
– Een koets vanuit het magazijn van ’t Ei, hier moet nog laswerk aan worden verricht.
– 4 deuren vanuit het magazijn van ’t Ei.
– Spatborden voor zover zij niet meer bruikbaar zijn.

Afspraken worden gemaakt over:
– Wordt de eend gerestaureerd op ’t Ei of elders?
– Bij restauratie op ’t Ei: Wat wordt de planning, binnen redelijke termijn.
Huur van de box tegen het normale tarief.
– Bij restauratie elders:  De uiterste datum van vertrek van ’t Ei.
– Wat niet wordt gebruikt van de oude koets wordt aan ’t Ei  gedoneerd.
– Kosten van overschrijving en andere administratieve kosten zijn voor de koper.

Prijs: € 1700

Belangstellende/koper:
De projecteend wordt alleen verkocht aan een lid van ’t Eendeei. De koper onderschrijft de gedachte om de eend niet voor commerciële doeleinden te restaureren maar om zelf lang te genieten van de nieuwe aanwinst.
Zij die geïnteresseerd zijn in deze projecteend kunnen uiteraard alle onderdelen bewonderen op de clubmiddagen.
Wie de projecteend wil kopen maakt dit uiterlijk bekend op 22 september 2017 aan het bestuur d.m.v. een e-mail. (bestuur@eendeei.nl)
Binnen twee dagen krijg je ter bevestiging een e-mail terug.
Wanneer er meerdere kopers/liefhebbers zijn zal er op 26 september om 20.00 uur worden geloot op ’t Ei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Project 2 (winter 2013)
Deze Charleston heeft drie jaar binnen gestaan en heeft gediend als reclameobject. Dit project kost €300. Verwacht wordt dat je  voor nog geen €2000 een weer perfecte eend kan hebben! (laswerk, nieuw dak, chassis?) Iedere zaterdagmiddag is de eend aan het Korperpad te bewonderen! Liefhebbers kunnen zich aanmelden via: project@eendeei.nl. Uiteraard leg je uit waarom deze Charleston voor jou moet zijn! Je aanmelden voor dit project kan tot 9 maart 2013. Laurena Kolman uit Etten-Leur kwam op 16 maart als winnares uit de hoge hoed en gaat met dit project aan de slag.

 

De trotse nieuwe eigenaar Laurena.

Zij gaat ons op de hoogte houden van de staat van restauratie:
De wederopstanding van Charlie

 

 

 

 

Project 1 (najaar 2012)
Dit was het eerste project!
Veel belangstelling was er voor deze eend! Uiteindelijk zijn er door het bestuur tien serieuze gegadigden geselecteerd. Op de Eimarkt in september 2012 is er geloot.
Paul van de Watering is uiteindelijk met deze eend naar huis gegaan!

 

 

Algemene Uitgangspunten Project:
1)   De auto wordt verkocht tegen een verkoopprijs ad: afhankelijk van de staat van de auto, maar is laag!!!
2)  De aanbieder heeft koper naar eer en geweten ingelicht over de staat waarin de auto zich ten tijde van de koop bevind.
3) Koper is (of wordt!) lid van ’t Eendeëi.
4)   Het Eendeëi kan eventuele hulp die noodzakelijk is bij het opknappen van de Eend/Dyane bieden. Dit kan bijv. in de vorm van het volgen van cursussen. Zo organiseert “Het Ei” diverse cursussen. Koper en ’t Eendeëi maken in goed overleg afspraken over het opknappen.
5)   Het opknappen van de auto geschiedt in de garage van de verkoper.
6)   Voor het gebruik van de box geldt het boxreglement.
7)   De auto mag niet als handelswaar worden doorverkocht. Koper verplicht zich de auto ten minste drie jaren in eigendom te hebben.
8)   Als koper besluit de auto te verkopen dan wordt de auto weer terug aan “Het Ei” verkocht. “Het Ei” zal dan op zoek gaan naar een geschikte opvolger!
9)  Bij de in 8 genoemde transactie wordt de verkoopprijs in overleg vastgesteld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met manuren die aan de auto zijn gewerkt. Afschrijvingen van onderdelen worden naar goed gebruik in onderling overleg vastgesteld.
10) Koper is niet verplicht onderdelen via het magazijn van “Het Ei” te betrekken. Echter, gelet op de aard van het project, (een goedkope Eend) en de korting die “Het Ei” kan geven stelt “Het Ei” aankopen via haar magazijn wel op prijs.