Milieuzone

Het belangrijkste punt uit het nieuwe systeem (29 oktober 2020) voor eigenaren van personenauto’s:

  • De milieuzone geldt alleen voor oudere dieselvoertuigen, benzineauto’s worden niet geweerd.  (bron: ANWB)

Oud nieuws:

In het voorjaar van 2015 is bekend geworden dat de gemeente Rotterdam plannen heeft om de Milieuzone in 2016 uit te breiden. Hierover kan je van alles vinden op de site van de gemeente Rotterdam:   Rotterdam Milieuzone

2018:
De milieuzone voor personenauto’s in Rotterdam wordt opgeheven. Dat gebeurt in twee stappen. Per 1 juli 2018 worden benzineauto’s van vóór 1 januari 1992 weer toegelaten en per 1 januari 2020 worden dieselauto’s van vóór 1 januari 2001 weer toegelaten.

Dit geeft het Rotterdamse gemeentebestuur aan in het op 26 juni 2018 gepresenteerde coalitieakkoord ´Nieuwe Energie voor Rotterdam’. De milieuzone voor vrachtverkeer in de binnenstad en op de ’s-Gravendijkwal blijft wel van kracht.

oktober 2017: Voorlopig geen boetes voor oude benzineauto’s
De gemeente stopt met het sturen van waarschuwingsbrieven en gaat voorlopig niet over tot het beboeten van automobilisten die met hun benzine/LPG-auto van vóór 1 juli 1992 in de Milieuzone rijden. De gemeente doet dit naar aanleiding van de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 11 oktober 2017. De gemeente wacht nu de uitspraak in de bodemprocedure af.

1 april 2016: Ontheffing milieuzone
In het afgelopen jaar is het bestuur van ’t Ei bezig geweest, los van alle principiële kwesties over de milieuzone, met het onderzoeken of youngtimers wel de Rotterdamse milieuzone in mogen. Het antwoord hierop is ja. Wanneer de auto wordt aangepast d.m.v. de inbouw van een katalysator naar Duits voorbeeld mag je a-type de milieuzone in!
Gerekend moet worden op een totaalbedrag (incl. gemeentelijke leges, inbouw enz.)  van rond de 1250 euro.

Voor de procedure is het volgende document beschikbaar:
2016 Procedure ontheffing Milieuzone

20100810 Der Franzose met TUV Nord

Overige informatie:

Zie ook: protest milieuzone Rotterdam

Opname Open Rotterdam 11 januari 2016:
’t Ei en de milieuzone

Interview De Telegraaf 11 december 2015:
20151211 artikel De Telegraaf

1 december 2015
Nu er waarschuwingsborden voor de milieuzone zijn geplaatst  door de gemeente Rotterdam (Mag ik wel of niet de zone in?) wordt de milieuzone weer een topic op Facebook.
De stand van zaken:
1. Mede door onze inspanning blijft ’t Ei bereikbaar via de ring en Tjalkweg. (zie hieronder!)
2. Er wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn om youngtimers (eenden tot 40 jaar oud) wel toe te laten. Er is een voorstel naar de gemeente of het mogelijk is om een aangepaste eend (katalysator, naar Duits voorbeeld) wel te gaan toelaten.
Dit gaat de particuliere eendbezitter natuurlijk wel geld kosten.
3. Opmerking: Het is naar ons idee duidelijk dat de wering van klassieke youngtimers een druppeltje is op de gloeiende plaat wat betreft de milieuproblematiek. Hebben we het voor het gemak maar even niet over kolencentrales….

milieuzone ja of nee24 september 2015
Gisteren is er vergaderd door de raadscommissie.
De milieuzone is vastgesteld en dat betekent (mede door onze inspanning) dat ’t Ei via de ring en Tjalkweg bereikbaar blijft.

De definitieve kaart:
2015-09-17 Definitieve grens milieuzone

Over de eventuele mogelijkheden voor leden die binnen de milieuzone wonen zijn binnenkort nog gesprekken met de gemeente. We houden je op de hoogte!!

5 juni 2015
Op 27 mei j.l. heeft de voltallige gemeenteraad vergaderd over de Milieuplannen van de gemeente. Op de site van de gemeente (zie boven) is daar van alles over terug te vinden.
Een drietal Ei-leden (Jim, Frans, Paul) hebben de raadsvergadering bezocht.
In hoofdlijnen de conclusies:
1. De milieuzone gaat in op 1 januari 2016. Maar er wordt gedoogd tot 1 mei 2016, dan worden er pas bekeuringen uitgedeeld.

2. Het wordt wel duidelijk dat we op technische gronden (zuinige twee cilinder!) weinig kans maken om binnen de milieuzone te mogen gaan rijden. (zie pdf: de 2cv technisch)

3. Er komen “uitzonderingen”. In september worden deze bepaald. Of leden die binnen de milieuzone wonen een uitzondering kunnen zijn staat nog niet vast. Hiervoor zullen wij verder lobbyen.

4. Er bestaat nog onduidelijkheid over het feit of de Tjalklaan (verbindingsweg naar de A20) wel of niet bij de milieuzone gaat horen. Hierover is contact geweest met de desbetreffende afdeling van de gemeente Rotterdam. Er is toegezegd dat ’t Ei, voordat men tot definitieve uitwerking overgaat, wordt betrokken zodat we niet voor een voldongen feit worden geplaatst!

De 2cv technisch en de milieuzone

11 juni 2015
N.a.v. de rechterlijke uitspraak over de milieuzone in Utrecht:

De inhoudelijke behandeling vindt na de zomer plaats door de meervoudige kamer. De uitspraak nu is door de voorzieningenrechter. Deze rechter vond het belang voor een voorlopige voorziening niet aangetoond. Via de volgende link krijg je de volledige tekst van de uitspraak.
https://www.knac.nl/2015/06/11/milieuzone-utrecht-voorlopig-gehandhaafd/

vrijstelling oldtimer brief

20 mei 2015

Op 20 mei 2015 vergaderde de Raadscommissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid over de Milieuzone. In de vergadering bleek dat de contouren van de Milieuzone wel duidelijk zijn, maar dat er nog het nodige moet worden uitgewerkt.
Vooraf aan de vergadering kon er ook worden ingesproken door hen die zich hadden aangemeld. Behalve een Saab-rijder, een kampeerbusliefhebber, milieudefensie en het MKB was ook ’t Eendeei aanwezig. ’t Ei werd vertegenwoordigd door Jim van der Put, Evert Burger, Frans van Wittmarschen en Paul Otto. Aan de raadscommissie is uitgedeeld de ingesproken tekst, onze ei-kalender en nieuws over de Opzoomerritten.

Hieronder tref je in een pdf de uitgesproken tekst aan.

Eendeei brief milieuzone mei 2015

Zoals je hebt kunnen lezen in de brief willen wij in gesprek met de Raadscommissie en natuurlijk willen we de vinger aan de pols houden!
Wij zijn blij met verdere input vanuit de vereniging. We nodigen daarom ook iedereen uit om relevante informatie te delen met het bestuur, met name officiële gegevens over uitstoot van de eend. Dit kan natuurlijk “live” aan de Van Helmontstraat maar ook via de mail:bestuur@eendeei.nl

photo