Spelregels box

Gebruik box 

De box mag alleen gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:

 • Je kunt een geldige ledenpas overleggen (op jouw naam geregistreerd).
 • Je neemt de veiligheid in acht.
 • De box kan alleen besproken worden via de boxreserveringspagina

      Financieel

 • Leden mogen één week per kalenderjaar gratis gebruik maken van de box, deze week is niet overdraagbaar. Een reserveringsweek loopt van zaterdag t/m vrijdag.
  De daarop volgende week /weken  kost EUR 25,00 per week. (In de wintermaanden december t/m maart zijn de kosten € 15,00 per week) Na beëindiging van de  huurperiode ontvang je een afrekening van de boxbeheerder. Het saldo van de rekening dient te worden overgemaakt aan V.A.G. ’t Eendeei te Rotterdam,  IBAN   NL84INGB0003746685 onder vermelding van Boxverhuur en lidmaatschapsnummer.
 • De borg voor gebruik van de box bedraagt EUR 50,00. Dit bedrag dient vooraf te worden overgemaakt aan V.A.G. ’t Eendeei te Rotterdam,  IBAN   NL84INGB0003746685 onder vermelding van borg box en lidmaatschapsnummer.
  Na invulling van het boxhuurformulier en actuele instructies wordt de code gegeven van de box / laskastsleutel bij lastoestemming / sleutel speciaal  gereedschapskast.
 • De borg wordt verrekend met de huurperiode dan wel terugbetaald.

    Duur en Indeling

sleutelplek 1: voor de zaterdag en voor acute reparaties. (poliklinische dagbehandeling!)
sleutelplek 2: voor de zaterdag en voor acute reparaties. (poliklinische dagbehandeling!)
sleutelplek 3: maximaal 4 weken
sleutelplek 4: maximaal 10 weken. (deze plaats beschikt over verwarming)
infrarood boxverwarming

 • Een langere periode voor een sleutelplek kan alleen in overleg met de boxbeheerder, dit is o.a. afhankelijk van het aantal wachtenden voor een plek. Kortom, op plek 3 en 4 kan er alleen verlengd worden als er geen aanvragen/wachtenden zijn! Bespreken gaat alleen via het formulier op de site. boxreserveringspagina
 • Aanvragen voor een sleutelplek worden behandeld op volgorde van datum aanvraag. (Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.)
 • Je wordt geacht binnen de kaders van je eigen boxplek te blijven.
 • Wie hulp nodig heeft bij de (restauratie)klus dient deze hulp zelf te organiseren.
  (zaterdagmiddag is er een sleutelhulp aanwezig)

     Gedragscode

 • De boxplek en omgeving dient na gebruik weer schoon te worden achtergelaten. Hieronder wordt verstaan: vloer geveegd /gedweild /geschrobd en ontdaan van olie/vet/ tectylresten, werkbanken schoon en ontdaan van olie/vet/tectylresten.
 • Pantry en toilet dienen schoon te worden achtergelaten.
 • Olie, lege verfblikken, lege spuitbussen en oude gebruikte onderdelen dien je zelf af te voeren naar een milieupark in eigen woonplaats na afloop van de huurperiode.
 • Bij niet voldoen aan schoonmaakvoorschrift en / of afvoeren materialen wordt EUR 25,00 in rekening gebracht.
 • Gereedschappen en hulpgereedschappen van de vereniging aan het einde van de dag weer op de juiste plaats opbergen/ophangen i.v.m. meerdere boxhuurders en zaterdagen. (Speciaal gereedschap dient van te voren te worden aangevraagd bij de boxbeheerder.)
 • Ongeoorloofd gebruik van de box is niet toegestaan, auto’s en/of onderdelen zullen verwijderd worden uit de box.
 • De boxbeheerder wordt direct op de hoogte gesteld bij calamiteiten aangaande de box.
 • Lassen en slijpen en gebruik maken van luchtgereedschap is ’s avonds toegestaan. Na 21:00 uur geluidsniveau beperken (deuren sluiten).
 • Losse elektrische kachels e.d. zijn niet toegestaan.
 • De boxbeheerder wordt op de hoogte gesteld wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.
 • Wanneer er tijdens je besproken periode ook cursus wordt gegeven veroorzaak je geen overlast. Slijpen, lawaai maken e.d. zal je moeten uitstellen totdat de cursisten zijn vertrokken. Ook zorg je voor voldoende werkruimte voor de cursisten.

     Aansprakelijkheid

 •  De vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan en /of missen van eigendommen van de huurder.

Boxbeheer box@eendeei.nl  : Eric Lups, Paul van der Veen, frank van Holsteijn.

Leden die zich niet houden aan de bovengestelde voorwaarden wordt de toegang tot de  box ontzegd.

Lasvoorschriften ’t Eendeei 

Gebruik Lasapparaat

Het lasapparaat mag alleen gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:
-Je moet een geldige ledenpas overleggen (op jouw naam geregistreerd).
-Je bent in het bezit van Eendeei lastoestemming (zie leden pasje).
-Je neemt de veiligheid in acht.
-De boxbeheerder wordt direct op de hoogte gesteld indien het gas of lasdraad op is of als er een onderdeel van het lasapparaat kapot is.
Iedereen is verplicht om de laslijst correct in te vullen, indien deze niet klopt de boxbeheerder inlichten.
-De vastgestelde vergoeding van 2,50 euro per eenheid (1 lastik) dient zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt aan ’t Eendeei te Rotterdam, banknummer NL84INGB0003746685, onder vermelding van lasvergoeding met je lidmaatschapsnummer.
-Lassen en slijpen en gebruik maken van luchtgereedschap is ’s avonds toegestaan. Na 21:00 uur geluidsniveau beperken (deuren sluiten).

Leden die zich niet houden aan de bovengestelde lasvoorschriften wordt de lastoestemming ontzegd.

Boxbeheer:  Eric Lups, Paul van der Veen, Frank van Holsteijn: box@eendeei.nl