Contributie / Incasso

Contributie 2024
De contributie voor 2024 is vastgesteld op € 50.
(Algemene Leden Vergadering)

Let op, let op!:
Iedereen die betaalt d.m.v. automatische incasso krijgt een
korting van € 10 en betaalt dus feitelijk, net als het vorige jaar, € 40.

De contributie voor een gezinslid staat op de pagina: Lid worden

Noot van het bestuur: Ook bestuursleden sleutelen liever aan de 2CV dan veel tijd kwijt te zijn met het innen van contributiegelden!
(Nieuwe leden betalen al via automatische incasso.)

Voor het formulier ” Automatische Incasso Leden” scroll je naar beneden!!

Automatische Incasso
Ook voor hen die al langer lid zijn van ’t Ei wordt de contributie het liefst geïnd d.m.v. automatische incasso. In januari wordt deze afgeschreven van de opgegeven rekening.
Als lid verleen je tot wederopzegging aan Vereniging de Alternatieve Garage ’t Eendeëi toestemming om van je rekening een bedrag af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie.

Onderstaand formulier is voor die leden die nog geen Automatische Incasso hebben afgegeven!

  Achternaam

  Voornaam

  m/v
  manvrouw

  Straatnaam en huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Lidmaatschapsnummer

  E-mail

  Bankrekeningnummer/IBAN. (Wordt uitsluitend
  gebruikt voor de inning van de jaarlijkse contributie!)

  Datum aanmelding Automatische Incasso

  Eventuele aanvullende informatie

  Vul deze code in: captcha