Contributie / Incasso

Contributie 2020
De contributie voor 2020 is vastgesteld op € 45.
(Algemene Leden Vergadering)

Let op, let op!:
Iedereen die betaalt d.m.v. automatische incasso krijgt een
korting van € 5 en betaalt dus feitelijk, net als het vorige jaar, € 40.

De contributie voor een gezinslid staat op de pagina: Lid worden

Noot van het bestuur: Ook bestuursleden sleutelen liever aan de 2CV dan veel tijd kwijt te zijn met het innen van contributiegelden!
(Nieuwe leden betalen al via automatische incasso.)

Voor het formulier ” Automatische Incasso Leden” scroll je naar beneden!!

Automatische Incasso
Ook voor hen die al langer lid zijn van ’t Ei wordt de contributie het liefst geïnd d.m.v. automatische incasso. In januari wordt deze afgeschreven van de opgegeven rekening.
Als lid verleen je tot wederopzegging aan Vereniging de Alternatieve Garage ’t Eendeëi toestemming om van je rekening een bedrag af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie.

Onderstaand formulier is voor die leden die nog geen Automatische Incasso hebben afgegeven!

Achternaam

Voornaam

m/v
manvrouw

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Lidmaatschapsnummer

E-mail

Bankrekeningnummer/IBAN. (Wordt uitsluitend
gebruikt voor de inning van de jaarlijkse contributie!)

Datum aanmelding Automatische Incasso

Eventuele aanvullende informatie

Vul deze code in: captcha