Overige activiteiten

Eicafé
Regelmatig is er een eicafé. Deze avonden worden georganiseerd rond een thema.

Data 2024:
zie: bar

Aansluitend aan de sleutelmiddag is er tijd voor een hapje, drankje en kan er ook een kaartje worden gelegd.

Vragen en opmerkingen stuur je natuurlijk per mail: bar@eendeei.nl