Overige activiteiten

Eicafé
Regelmatig is er een eicafé. Deze avonden worden georganiseerd rond een thema.

Data 2019:
zaterdag 5 januari, nieuwjaarsborrel 16.00 uur-18.00 uur
zaterdag 16 februari, filmavond
zaterdag 30 maart, Operatie Nachtvlucht
zaterdag 26 oktober, filmavond

Aansluitend aan de sleutelmiddag is er tijd voor een hapje, drankje en kan er ook een kaartje worden gelegd.

Vragen en opmerkingen stuur je natuurlijk per mail: bar@eendeei.nl