Reiskosten

Regeling reiskostenvergoeding ´t Ei

Inleiding
Als basis stelt het bestuur dat gemaakte (reis)kosten nu eenmaal horen bij het verrichten van vrijwilligerswerk en daarom niet vergoed worden. In specifieke gevallen zijn de kosten echter dermate hoog dat vergoeding  redelijk is. Bij de vergoeding van de reiskosten wordt onderscheid gemaakt tussen reiskosten die gemaakt zijn voor het ophalen van goederen voor de vereniging en reiskosten die gemaakt worden voor het organiseren van evenementen en het organiseren van cursussen.

Regeling
Vergoedingen van reiskosten dienen  vooraf aangevraagd en door het bestuur goedgekeurd  te worden. Aanvragen kunnen schriftelijk (bijvoorbeeld via mail) worden ingediend bij het bestuur.

Reiskosten zullen binnen twee weken na declaratie en goedkeuring uitbetaald worden.

Het aantal kilometers moet worden bepaald met behulp van de site van de ANWB https://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner volgens de snelste route.

Als vergoeding zal  0,19 euro per kilometer  worden aangehouden.

Reiskosten die worden gemaakt voor het ophalen van goederen voor de vereniging worden vergoed op basis van de volledige reis.

Reiskosten die gemaakt worden voor het organiseren van evenementen of het geven van cursussen worden vergoed op basis van de afstand  tussen het woonhuis en het reisdoel. Hierbij zullen de eerste 120 km van de totale reis voor eigen kosten zijn.

Het bestuur is, conform artikel 36 van het huishoudelijk reglement,  bevoegd om in onvoorziene situaties een beslissing te nemen over een aangevraagde reiskostenvergoeding.

Vanaf 2020 kunnen declaraties uiterlijk tot 31 december van het lopende boekjaar worden ingediend.