Ei-academie algemeen


Ei-Academie
ei academieLeuk dat je geïnteresseerd bent in de Ei-academie!
Wij willen  cursisten ‘alles’ leren over het zelf onderhouden van de eend.  Zelf je eend kunnen onderhouden, hem van A tot Z kennen: Top toch!
In de diverse cursussen komt van alles aan de orde: Hoe zit de eend in elkaar? Hoe stel ik de kleppen? Wat te doen met roest? Ook kan je leren lassen en de remmen onderhouden, zelfs het reviseren van een motor en de versnellingsbak staat op het programma.

De Ei-academie kent gedreven docenten, hoogleraren en zelfs professoren. Zij allen zijn enthousiaste vrijwilligers en willen je graag het nodige leren.
Bedenk wel: Oefening baart kunst.
Ieder jaar in januari komt het nieuwe cursusaanbod op de site. Wacht dan niet te lang met inschrijven, want vol = vol.
Om deel te kunnen nemen aan een cursus van de Ei-academie moet je wel lid zijn van Het Eendeëi. Uitzondering is de basiscursus Eendologie. Deze cursus is, tegen meerprijs, voor iedereen toegankelijk.

Leden van de EEEC en de 2CVclub kunnen na 1 februari van een verenigingsjaar inschrijven op een cursus.

Even formeel (Uit: het huishoudelijk reglement)
Artikel 2.2.
Leden zullen de vereniging niet aansprakelijk stellen voor enige door hen ten gevolge van handelingen en/of adviezen van bestuur(sleden), commissie(leden) of sleutelhulp(en) opgelopen schade.
Artikel 34.3
De cursuscommissie draagt er zorg voor dat, ingeval niet-leden tot een cursus worden toegelaten, deze niet-leden alvorens aan de cursus deel te nemen een verklaring als omschreven in artikel 2 lid 2 van dit reglement ondertekenen.
Door je aan te melden voor een cursus gaan we er van uit dat je kennis hebt genomen van bovenstaande artikelen.

eendologen2013