Redactie Eikrant

Behalve de digitale nieuwsbrief geven wij ook regelmatig de Eikrant uit.
Kopij voor de Eikrant is natuurlijk altijd van harte welkom….dus heb je een leuk verhaal, technische informatie of mooie foto’s van eendjes….laat het weten aan de redactie@eendeei.nl

Redactieleden:
Jim van der Put