Donateur worden

Donateurschap
Heb je geen Eend of een ander A-type, dan kan je geen lid, maar wel donateur worden.

Aan het donateurschap  is een minimum bedrag van € 20,-  verbonden. Je krijgt dan het clubblad, de digitale nieuwsbrief en je kan meedoen aan onze cursussen en activiteiten.

Automatische incasso
De donatie wordt uitsluitend geïnd d.m.v. automatische incasso. Begin januari wordt deze afgeschreven van de opgegeven rekening.

Door je aan te melden als donateur verleen je tot wederopzegging aan Vereniging de Alternatieve Garage ’t Eendeëi toestemming om van je rekening een bedrag af te schrijven wegens de jaarlijkse bijdrage.

E-mail
Als je lid/donateur wordt van de vereniging meld je dan direct aan voor de digitale nieuwsbrief. Klik op de MailChimp-button!

Vul het formulier in om donateur te worden!!

  Achternaam

  Voornaam

  m/v
  manvrouw

  Straatnaam en huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  E-mail

  Bankrekeningnummer/IBAN

  Met het invullen en verzenden van dit formulier geef je goedkeuring tot het per automatische incasso afschrijven van de contributie van je rekening.

  Bedrag van donatie

  Datum aanmelding

  Eventuele aanvullende informatie

  Vul deze code in: captcha