Algemene leden vergadering

Een keer per jaar is er de Algemene Leden Vergadering (A.L.V.)

Op deze vergadering worden ideeŽn besproken, de kascommissie doet verslag van haar werk en de begroting wordt gepresenteerd.

De balans staat niet op de site.
Leden kunnen deze digitaal opvragen bij de penningmeester (penningmeester@eendeei.nl) o.v.v. hun lidmaatschapsnummer.
Uiteraard zijn alle†stukken wel aanwezig in de A.L.V.

2018
datum A.L.V.: zaterdag 7 april om 11.00 uur

2017
datum A.L.V.: zaterdag 1 april om 11.00 uur
2017 Agenda ALV
2016 Bestuursverslag
2016 Verlies & Winst
2017Toelichting financiŽle verantwoording 2016
2016 kas controle Ei
2017 kandidaten bestuursfunctie
2017 Begroting vastgesteld
2017 Toelichting concept begroting 2017
20170401 NotulenALV

2016

datum A.L.V.:zaterdag 9 april om 11.00 uur
2016 Agenda ALV
2015 Besuursverslag
Verklaring kascommissie
20160409 Notulen ALV

2015
datum A.L.V.: zaterdag 11 april om 16.00 uur
EIJAARVERSLAG 2014
20150411 AGENDA ALV
Notulen ALV 11 april 2015

2014
datum A.L.V.: zaterdag 12 april om 16.00 uur
EIA3tje
agenda ALV 12 april 2014
Jaarverslag 2013 VAG ’t Eendeei
Notulen ALV 12 april 2014

datum extra A.L.V.: zaterdag 15 februari
20140215 Extra ALV
Notulen ALV 15 februari 2014
Notulen ALV 15 februari 2014 aanhangsel

2013
datum A.L.V.: zaterdag 27 april om 16.00 uur
2013 agenda ALV 27 april
De extra A.L.V. i.v.m. de huisvesting is op zaterdag 6 juli om 16.00 uur
2013 ALV 6 juli 2013
Besproken is het volgende document:
Extra ALV Het Eendeei 6 juli 2013

Verslagen A.L.V.:

Verslag Algemene Leden Vergadering 12 mei 2012
Verslag Algemene Leden Vergadering 27 april 2013
Notulen extra ALV 6 juni 2013 site

alv1