Donateur worden

Donateurschap
Heb je geen Eend of een ander A-type, dan kan je geen lid, maar wel donateur worden.

Aan het donateurschap  is een minimum bedrag van € 20,-  verbonden. Je krijgt dan het clubblad, de digitale nieuwsbrief en je kan meedoen aan onze cursussen en activiteiten.

Automatische incasso
De donatie wordt uitsluitend geïnd d.m.v. automatische incasso. Begin januari wordt deze afgeschreven van de opgegeven rekening.

Door je aan te melden als donateur verleen je tot wederopzegging aan Vereniging de Alternatieve Garage ’t Eendeëi toestemming om van je rekening een bedrag af te schrijven wegens de jaarlijkse bijdrage.

E-mail
Nadat je donateur bent geworden wil je natuurlijk ook de digitale nieuwsbrief ontvangen! Wanneer je de bevestiging hebt ontvangen stuur je een e-mail met je naam, e-mailadres, donateursnummer naar nieuwsbrief@eendeei.nl en je komt op de mailinglijst!

Vul het formulier in om donateur te worden!!

Achternaam

Voornaam

m/v
manvrouw

Straatnaam en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Bankrekeningnummer/IBAN

Bedrag van donatie

Datum aanmelding

Eventuele aanvullende informatie

Vul deze code in: captcha