Project

Het bestuur van ’t EendeŽi wil natuurlijk graag Eenden en Dyanes op de weg houden! Soms komen wij in contact met mensen die van hun Eend/Dyane, vaak door omstandigheden, afscheid moeten nemen. Zij willen niet dat hun auto wordt gesloopt of voor veel te veel geld in de handel komt (terecht natuurlijk!).
“’t Ei” bemiddelt/assisteert om deze auto’s een nieuw leven te gunnen!
Wij noemen dergelijke auto’s een Project.
(Scroll naar beneden voor de Algemene Uitgangspunten Project!)

Project 2 (winter 2013)
Deze Charleston heeft drie jaar binnen gestaan en heeft gediend als reclameobject. Dit project kost Ä300. Verwacht wordt dat je †voor nog geen Ä2000 een weer perfecte eend kan hebben! (laswerk, nieuw dak, chassis?) Iedere zaterdagmiddag is de eend aan het Korperpad te bewonderen! Liefhebbers kunnen zich aanmelden via: project@eendeei.nl. Uiteraard leg je uit waarom deze Charleston voor jou moet zijn! Je aanmelden voor dit project kan tot 9 maart 2013. Laurena Kolman uit Etten-Leur kwam op 16 maart als winnares uit de hoge hoed en gaat met dit project aan de slag.
Laurena2

 

De trotse nieuwe eigenaar Laurena.

Zij gaat ons op de hoogte houden van de staat van restauratie:
De wederopstanding van Charlie

 

 

 

 

Project 1 (najaar 2012)
Dit was het eerste project!
Veel belangstelling was er voor deze eend! Uiteindelijk zijn er door het bestuur tien serieuze gegadigden geselecteerd. Op de Eimarkt in september 2012 is er geloot.
Paul van de Watering is uiteindelijk met deze eend naar huis gegaan!

Algemene Uitgangspunten Project:
1) ††De auto wordt verkocht tegen een verkoopprijs ad: afhankelijk van de staat van de auto, maar is laag!!!
2) †De aanbieder heeft koper naar eer en geweten ingelicht over de staat waarin de auto zich tentijde van de koop bevind.
3) Koper is (of wordt!) lid van ’t EendeŽi.
4)†† Het EendeŽi†kan eventuele hulp die noodzakelijk is bij het opknappen van de Eend/Dyane bieden. Dit kan bijv. in de vorm van het volgen van cursussen. Zo organiseert “Het Ei” diverse cursussen. Koper en ’t EendeŽi†maken in goed overleg afspraken over het opknappen.
5)†† Het opknappen van de auto geschiedt in de garage van de verkoper.
6)†† Voor het gebruik van de box geldt het boxreglement.
7)†† De auto mag niet als handelswaar worden doorverkocht. Koper verplicht zich de auto ten minste drie jaren in eigendom te hebben.
8)†† Als koper besluit de auto te verkopen dan wordt de auto weer terug aan “Het Ei” verkocht.†”Het Ei” zal dan op zoek gaan naar een geschikte opvolger!
9) †Bij de in 8 genoemde transactie wordt de verkoopprijs in overleg vastgesteld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met manuren die aan de auto zijn gewerkt. Afschrijvingen van onderdelen worden naar goed gebruik in onderling overleg vastgesteld.
10) Koper is niet verplicht onderdelen via het magazijn van “Het Ei” te betrekken. Echter, gelet op de aard van het project, (een goedkope Eend) en de korting die “Het Ei” kan geven stelt “Het Ei” aankopen via haar magazijn wel op prijs.